Rotselaar klimaatneutraal in 2030?

Het gemeentebestuur diende eind 2015, met heel wat vertraging, een klimaatplan in. Het was een copy-paste van het sjabloon dat Interleuven opmaakte. De milieuadviesraad, de inwoners en de industrie werden nauwelijks betrokken bij de opmaak van dat plan. Jammer, want we kunnen de strijd voor het klimaat enkel winnen als we er allemaal een prioriteit van maken. Het kan ook anders. In heel wat dorpen en steden werkt men met de visie om hun gemeente klimaatneutraal te maken tegen 2030. Dat moet volgens ons ook kunnen in Rotselaar.

Het klimaatplan is een stap in de goede richting maar het heeft te weinig inhoud en ambitie. anders wil Rotselaar klimaatneutraal maken tegen 2030.

Wim Buelens

Het klimaatplan van Rotselaar is een stap in de goede richting, maar er zitten toch een aantal grondige aspecten fout. Allereerst zou de horizon van het plan een stuk verder moeten liggen. Wim Buelens: “Je moet vooruitdenken. In een klimaatplan zou veel meer langetermijnvisie moeten zitten. We moeten durven denken over een met een horizon 2030. Anders dreig je je te verliezen in korte termijn-maatregelen. Overigens hebben structurele maatregelen tijd nodig om concrete efecten op te leveren.“
Het is ook jammer dat in dit hele klimaatplan zo weinig werk is gemaakt van het betrekken van allerlei groeperingen in onze gemeente die samen een enorm verschil zouden kunnen maken.”, aldus Tim Wagendorp. “In het verleden heeft de milieuraad een heel sterk project neergezet met de Klimaatwijken. Dat waren buurten die mekaar uitdaagden en tips deelden om hun energieverbruik te doen dalen. Een toffe formule die werkte. Jammer dat dit niet werd hernomen.”

Ook een heel aantal lokale instellingen en initiatieven die in onze gemeente gebouwen beheren werden niet of nauwelijks betrokken, aldus Tim. “De kerkfabrieken, de vrije scholen, de jeugdlokalen enzomeer zouden samen heel wat CO2 kunnen besparen. Het is jammer dat de gemeente hen niet heeft betrokken in het plan.” Wim ziet ook nog heel wat mogelijkheden in partnerschappen met lokale verenigingen die project-initiatieven nemen (bv. Natuurpunt,…) en daar geld voor kunnen krijgen bij bijvoorbeeld de provicnie, de Vlaamse overheid, de Koning Boudewijnstichting enzo meer. Door die initiatieven niet op te nemen in het plan laten we een enorme hefboom onbenut.

Ook afvalbeleid zit niet of nauwelijks vervat in het plan, nochtans zijn alle experts het erover eens dat we met een sterk materialenbeleid onze afdruk sterk kunnen laten dalen.

En tot slot laat het plan heel wat kansen liggen in maatregelen naar sociale doelgroepen toe. Wim Buelens: “We weten intussen dat heel wat oudere mensen en gezinnen met financiële moeilijkheden een bijzonder hoog energieverbruik hebben. Vaak heeft dat te maken met minder goede huisvesting. In een aantal andere gemeenten zien we dat initiatieven naar die doelgroepen toe een enorm positief effect hebben.

De werkgroep klimaat komt dit najaar nog bij elkaar. Zin om mee te komen nadenken over een betere invulling van het klimaatbeleid?

Het is jammer dat in dit hele klimaatplan zo weinig werk is gemaakt van het betrekken van mensen, buurten, verenigingen en andere lokale partners. Samen zouden we een enorm verschil kunnen maken.

Tim Wagendorp

Author: andersrotselaar

Share This Post On

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: