Inwoners Werchter geven voorstellen mobiliteit in hun gemeente

Begin mei kregen alle inwoners van Werchter centrum een brief in de bus met de vraag hoe zij mobiliteit in hun dorp zien. Welk problemen zijn er? Welke oplossingen zouden helpen?

De meeste inwoners van centrum Werchter en Beverlaak erkennen veel sluipverkeer en zwaar vervoer als knelpunt. Rust en veiligheid is daardoor helemaal zoek. De ontevredenheid is groot over het beperkt aantal fietspaden en hoe ze er bijliggen. Werchter-brug levert ook de nodige frustraties op omwille van een slechte afstemming van de lichten. Het is duidelijk dat velen onder jullie bezorgd zijn over de veiligheid van onze kinderen, een veiligheid die naar het gevoel van veel inwoners van Werchter vandaag niet gegarandeerd is.

We kregen heel wat interessante voorstellen. Farida Tierens en Ingrid Van Steenberge vatten ze voor jullie samen.

Algemeen:

 • Voer meer snelheidscontroles uit.
 • Neem maatregelen die het verkeer afremmen in het hele centrum. Er zijn zowel voor- als tegenstanders van bloembakken, maar bomen zou als beter alternatief beschouwd worden. Deze verhogen tevens de functie van “woonstraat” doordat niet alles beton is.
 • Voorzie meer “poorten” met beurtelings toegang. De poorten moeten wel beter aangelegd worden dan vandaag het geval op de Tremelobaan. Daar lokt het de nodige frustraties doordat sommige chauffeurs het aandurven om toch tegelijk met tegenligger door de poort te rijden.
 • Er is vraag naar zowel fietsstraten als naar zones 30km/u , maar dan wel mits de nodige controles.
 • Creëer vrije voetpaden zonder parkeerplaatsen erop.
 • Stop de bouw van megalomane projecten, want dat zal de problemen doen exploderen.
 • Zorg voor een duidelijke aanduiding aan de invalswegen naar de parking op het Frans De Cat plein. Zo weer je auto’s uit het centrum.
 • Zorg voor een betere afstemming van de lichten aan Werchter brug of vervang het kruispunt met lichten door een rond punt
 • Overleg met de omliggende gemeenten om tot een gezamenlijk verkeersplan te komen

Voorstellen in functie van de school:

 • Maak tijdens de schooluren van het centrum een zone met plaatselijk verkeer.
 • Plaats paaltjes die buiten schooluren automatisch naar beneden gaan.
 • Hernieuw de site van chiro en de tafeltennisclub: creëer er parking en een veilige oversteekplaats met lichten en laat de kinderen zo te voet naar een verkeersvrij centrum naar school gaan.
 • Maak een veilige fietsoversteekplaats aan het kruispunt Tremelobaan/Grotestraat voor de schoolgaande jeugd.

Straat-specifieke voorstellen:

 • Sluit de Demerbroekstraat aan de kant van de Walstraat (en niet aan de Nieuwebaan). Zo weer je het sluipverkeer en maak je het in de Walstraat veiliger voor fietsende kinderen.
 • Eénrichtingsverkeer bvb in de St Jansstraat.
 • Over de Rochusstraat lijkt geen eensgezindheid: er wordt gevraagd om éénrichtingsverkeer te maken en anderen willen vooral géén éénrichtingsverkeer, knippen door middel van bloembakken of verzinkbare paaltjes, zone 30, fietsstraat.
 • Dijlekant wordt meer dan eens als voorbeeld van geslaagde vernieuwing opgesomd en kan dan ook als referentie gebruikt worden voor nieuwe ontwikkelingen.

Een welgemeende “dankjewel” aan iedereen die zijn stem liet horen. Wij blijven ijveren voor inspraak van de Werchtenaar in hoe zijn/haar dorp eruit ziet en nodigen jullie uit hier mee verder over na te denken.

anders ziet hierin zeer nuttige voorstellen. Wij stoppen niet om ze verder op te nemen in onze gesprekken met de gemeente om van Werchter een veilig en leefbaar dorp te maken.

Farida Tierens en Ingrid Van Steenberge

Author: andersrotselaar

Share This Post On

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: