Herbestemming grond

Op 23 september keurde de gemeenteraad een advies voor grondherbestemming goed. Het gaat om de stukken veld achter Danone, rond de Spoorwegstraat en de Melkerijstraat. Drie partijen zijn het erover eens dit gebied te veranderen van landbouwgrond naar industriegebied.

anders stemde, als enige, tegen. Waarom?

  1. De omwonenden werden de voorbije jaren niet betrokken bij de besluitvorming. Enkele jaren terug was er een bevraging, maar de bewoners weten niet wat er met hun antwoorden gebeurde. Het voorstel van beslissing door de Vlaamse overheid werd hen enkele weken terug meegedeeld en dat werd als een gunst voorgesteld. Voor ons is het duidelijk: voor het formuleren van adviezen als deze dient de gemeente uitgebreid te overleggen met de betrokkenen.
  2. Landbouwgrond omvormen tot industriegebied in een gemeente die nu al moet vechten om het behoud van haar #landelijkkarakter? Really? De velden achter de Danone zijn een prachtig stukje natuur. De autoluwe straten worden door honderden fietsers gebruikt (studenten, woon-werk-verkeer, wielrenners…).
  3. Een achterliggend doel van het voorstel is de verplaatsing van het station Wezemaal naar het gebied rond de Danone. Hierover is nooit een echt debat gevoerd. Niet in de gemeenteraad, niet met de betrokken burgers. anders is om verschillende redenen niet overtuigd van het voordeel van de verplaatsing. Zie https://andersrotselaar.com/argumenten-verplaatsen-station-wezemaal voor de argumentatie.
  4. Danone kocht onlangs een stuk van het gewijzigde gebied. Zij kochten dit aan landbouwgebiedprijzen, maar bezitten als het voorstel wordt goedgekeurd industriegebied. De winst die ze maken zou de gemeente of de omwonenden (die de waarde van hun grond omlaag zullen zien gaan) ten goede moeten komen..

#wijzullenonsblijvenverzettentegenbovendehoofdenpolitiek #burgersaanhetstuur #wijwillenmeergroennietminder

 

 

Author: andersrotselaar

Share This Post On

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: