Argumenten verplaatsen station Wezemaal

Als anders mee bestuurt, houden we het station in Wezemaal

De NMBS onderzoekt de zinvolheid en de haalbaarheid van een verplaatsing van het station van Wezemaal naar Rotselaar (aan de Danone-site). Hoewel de gemeente geen eindbeslissingen kan nemen, horen we in adviesraden dat het huidige bestuur pro verplaatsing is. We krijgen zelfs de indruk dat de keuze reeds gemaakt is.

Hoewel het gissen is naar de argumenten van de meerderheid pro verplaatsing van het station van Wezemaal naar het gebied bij de Danone, vermoeden we dat het hierom gaat:

 • Werken bij Danone aantrekkelijker maken en dus een boost geven aan de werkgelegenheid
 • Het verkeer weghalen van de overbelaste Langestraat
 • De parkeercapaciteit vergroten in vergelijking met deze aan het station van Wezemaal
 • Het station dichter bij het centrum van Rotselaar halen

anders vindt dat dit niet opweegt tegen de nadelen en tegen de alternatieve oplossingen. We willen zo snel mogelijk een open debat waarbij specialisten én burgers worden betrokken:

 • Het is onduidelijk wat de noden zijn van (potentiële) gebruikers van het station van Wezemaal. Tevens is het niet duidelijk waarom het realiseren van extra verbindingen noodzakelijk zou moeten samengaan met een verhuis.
 • Een verplaatsing trekt twee verkeersstromen (Stationsstraat en Lange straat) naar één as. Zowel de Stationsstraat als een eventueel nieuwe straat die de Spoorwegstraat en de Melkerijstraat vervangt (zie eerdere onderzoeksrapporten hierover) kunnen zulke dubbele stroom niet aan. Draaien aan dit knopje, heeft gevolgen voor de mobiliteit in heel de gemeente. Een globaal mobiliteitsplan is een must.
 • Wordt de parkeercapaciteit op de huidige locatie in Wezemaal optimaal gebruikt? Dat is onzeker. De parkeerruimte in de Langestraat aan het OCMW wordt door zijn inrichting bijvoorbeeld onderbenut.
 • De gemeente wil investeren in meer openbaar vervoer en meer gebruik van de fiets van en naar het nieuwe station (zie voorstel in de GECORO). Waarom doet ze dat dan nu niet in Wezemaal?
 • Vele mensen zijn in Wezemaal en Heikant komen wonen en hebben er gebouwd om dicht bij een station te wonen. Projectontwikkelaars maakten promo met dit argument en kregen daarom vergunningen voor grotere bouwprojecten. Is dat eerlijk en een fair gemeentelijk beleid?
 • De Spoorwegstraat en de Melkerijstraat zijn heel geliefd bij fietsers (studenten, woon-werk-verkeer, wielrenners…). Het is onduidelijk wat hun plaats zal zijn op en rond nog drukkere straten.
 • Het bebouwen van dit gebied staat haaks op het idee van kernversterking, kernverdichting en de versterking van open ruimte. De open ruimte die de afbakening van Rotselaar vormt en nog de enige scheiding vormt met Wilsele-Putkapel, zou ingenomen worden door drukke wegen, station, parking en een brug over de spoorweg. Beide dorpen versmelten daardoor tot één meer stedelijk geheel. Willen wij de bebouwde kom van Leuven doortrekken tot Rotselaar?
 • De gemeente schermt met extra werkgelegenheid bij Danone en andere bedrijven omwille van een stationsverplaatsing. Om hoeveel arbeidsplaatsen gaat het? Zijn er schattingen? Zijn die schattingen overtuigend? Graag transparantie.
 • Dit gaat massaal veel geld kosten. Aan de NMBS, maar de gemeente zal de aanpassingen die met de mobiliteit te maken hebben, moeten dragen. En we hebben al zoveel schulden.

Voor anders wegen voorlopig de nadelen sterker door dan de voordelen. Als er een masterplan is dat aantoont dat de voordelen toch overtuigender zijn, dan willen we vooral dat dit plan op tafel komt en dat het gemeentebestuur transparant communiceert.

 

Author: andersrotselaar

Share This Post On

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: