iedereen is anders

iedereen is anders

Als anders bestuurt, kan iedereen mee. Ons dorp is fantastisch om in te wonen, maar het is voor bepaalde groepen moeilijk om mee te kunnen. Er zijn zelfs groepen die helemaal uit de boot vallen.

Wat is er aan de hand?

 • De gemeente zet te weinig in op nieuwe vormen van netwerken
 • Te veel mensen met een handicap wachten op zorg
 • De armoede in ons dorp is niet zichtbaar
 • De financiële steun die de gemeente biedt, is niet altijd afgestemd op de noden van mensen
 • Huren in ons dorp is peperduur

Hoe kan dit anders?

Als anders mee bestuurt

 • richten we een online forum op waar mensen hulp kunnen vragen en aanbieden
 • schieten we de beloofde steun aan mensen met een handicap voor
 • gaan we actief op zoek naar mensen die hulp nodig hebben
 • meten we financiële nood op een correcte manier
 • verspreiden we betaalbare huisvesting over het hele dorp

Waarom is het belangrijk dat iedereen meekan?

Ons dorp leeft, mensen geven om elkaar. Die rijkdom willen we houden en versterken. Wij willen geenslaapdorp worden, wij willen een dorp zijn waar mensen elkaar kennen en elkaar helpen waar het kan.Mensen ervaren drempels die het moeilijk maken om op een menswaardige manier te participeren aan desamenleving. Anders wil die drempels wegnemen. In een aantal gevallen betekent dit een duwtje in derug, in de vorm van helpende handen of concrete, rechtvaardig verdeelde (financiële) steun. In anderegevallen moet de gemeente haar sociaal beleid hertekenen en toegankelijker maken voor iedereen die het nodig heeft.

 

“Mensen ervaren drempels die het moeilijk

maken om op een menswaardige

manier te leven.”

anders wil een online forum oprichten waar mensen hulp kunnen vragen en aanbieden

“Sociale netwerken zijn enorm belangrijk voor ons dorp.

Met een online forum geven we ze een duwtje in de rug.”

 

 

 

De gemeente zet te weinig in op (digitale) netwerken

Ons dorp is rijk aan netwerken, ideale plekken om elkaar te helpen.

 • Buren helpen elkaar regelmatig, met kleine en grotere dingen.
 • De sport- en cultuurverenigingen, oudercomités en organisaties die werken rond sociale thema’s (bv. ziekenzorg, milieu en mobiliteit) vormen rijke netwerken.
 • Organisaties zoals 11.11.11 en initiatieven als het Roemeniëcomité gaan verder dan het lokale netwerk.
 • Nog ruimer gaan de netwerken die we online vormen, via Facebook, Whatsapp, Twitter…

Met deze fantastische ingesteldheid bij onze inwoners kunnen we nog veel meer realiseren in ons dorp, nog veel meer mensen dat steuntje geven waar nodig.

Hulp is vaak dichterbij dan we denken

Als anders mee bestuurt, zetten we een online forum op waarop dorpsgenoten hulp vragen en aanbieden. Het kan gaan om hulp om te gaan winkelen als je je been breekt, zorg voor je huis als je op vakantie bent, het lenen van een bosmaaier of vervoer voor je mama die naar de markt wil gaan…

We geloven dat veel inwoners hun dorpsgenoten graag zouden ondersteunen en daar hoogstens een(symbolische) zjat kaffie voor terug willen.

anders wil de beloofde steun aan mensen met een handicap voorschieten

“Het kan niet dat mensen met een handicap

moeten wachten op de juiste zorg omdat

Vlaanderen bespaart.”

 

 

Te veel mensen met een handicap wachten op zorg

In ons dorp wonen een 40-tal mensen met een ernstige handicap die wachten op financiële ondersteuning van de Vlaamse Overheid. Ze hebben – op basis van een medisch onderzoek – recht op het Vlaamse persoonlijk assistentiebudget, maar omwille van besparingen wachten ze soms jaren op het geld om de nodige zorg te betalen.

Het achterblijven van het beloofde geld zorgt voor extra financiële druk, bovenop de zware zorgen. Vaak moeten ze belangrijke uitgaven zoals de aankoop van een rolstoel of een aangepast bed of toilet uitstellen.

Mensen met een handicap moeten de nodige ondersteuning krijgen

Als anders mee bestuurt, bieden we een maandelijkse ondersteuning, in afwachting van de beloofde centen. Tegelijkertijd zetten we druk op de Vlaamse overheid om de beloofde budgetten uit te betalen.

We hoeven hiervoor geen extra belastingen te heffen en moeten niet overgaan tot pijnlijke besparingen. We zullen wel minder geld uitgeven aan prestigeprojecten zoals het Dijleterras of het Wandelpad tussen de bomen.

anders wil actief op zoek gaan naar mensen die hulp nodig hebben.

“In ons dorp zit er in elke klas

gemiddeld 1 kind uit een kansarm gezin. 

Dat is een onaanvaardbaar hoog cijfer 

voor een rijke gemeente als Rotselaar.”

 

De armoede in ons dorp is niet zichtbaar

1 kind op 20 in ons dorp groeit op in kansarmoede. Hun gezin heeft het moeilijk om de rekeningen te betalen (huishuur, energiekosten, gezondheidskosten, schoolkosten…). Maar dat zie je vaak niet aan de buitenkant. De armoede in ons dorp is verspreid, moeilijk traceerbaar, verdoken. Financiële zorgen maken het leven zwaar op vlak van werk, relaties, opvoeding, ontspanning… Een teveel aan financiële zorgen doet mensen verstrikt raken in de schuldenindustrie, waarin een rekening van honderd euro heel snel kan oplopen tot een rekening van duizenden euro’s.

Het OCMW van Rotselaar heeft een prima, ondersteunende en activerende dienstverlening, maar is vooral georganiseerd op basis van de vraag van cliënten en gaat nog te weinig actief op zoek naar mensen die de stap naar hulpverlening niet willen of kunnen zetten.

Alle mensen die ondersteuning nodig hebben, moeten die krijgen

Als anders mee bestuurt, maken we binnen het OCMW ruimte vrij voor het zogenaamd ‘aanklampend’ werken. Als armoede verdoken is, moeten OCMW-medewerkers naar buiten, uit hun kantoor, naar de mensen toe. Een paar voorbeelden:

 • Mensen in armoede zijn ondervertegenwoordigd in sportclubs of jeugdbewegingen. Een brugfiguur kan met verenigingen en scholen overleggen hoe ze toegankelijker kunnen worden voor mensen met financiële problemen. Is er in de sportclub bv. een garantie dat ook kinderen van ouders zonder auto op een match geraken? Zijn de openingsuren van gemeentelijke diensten aangepast aan de noden van kansengroepen (mensen in armoede, alleenstaande ouders…). Hoe gaan scholen om met ouders zonder mailadres?
 • Het OCMW kent de huizen waarin regelmatig mensen in armoede wonen. Een medewerker kan preventief bij nieuwe huurders langsgaan, zodat onbetaalde rekeningen geen onoverkomelijke schulden worden.
 • anders wil dat elk kind dezelfde kansen krijgt. anders wil onze scholen, directies en leerkrachten sensibiliseren, ondersteunen en vormen om kind- en kansarmoede te herkennen en samen aan te pakken. anders wil de scholen ook helpen om een efficiënt kostenbeleid uit te werken, zodat de kosten voor de ouders tot een minimum beperkt worden. De maximumfactuur hoeft immers niet steeds bereikt te worden. De kosten die buiten die factuur vallen moeten tot een minimum beperkt blijven.
anders wil financiële nood op een correcte manier meten

“Door de financiële nood correct te meten,

hebben mensen niet de hele tijd het gevoel

dat ze zich moeten verantwoorden.”

De financiële steun die de gemeente biedt, is niet altijd afgestemd op de noden van mensen

 • Huisvesting: een huis huren in Rotselaar is duurder dan in bv. Glabbeek, toch krijgen OCMW-cliënten in beide gemeenten hetzelfde leefloon.
 • Medische kosten: een leefloon is om van te leven en is niet voldoende bij aanslepende medische facturen.
 • Gezinssituatie: een gezin met een kind en een gezin met drie kinderen krijgen exact evenveel leefloon (€ 1200). Ook tweeoudergezinnen krijgen evenveel als éénoudergezinnen.
 • Een aantal mensen heeft geen recht op een leefloon, maar kampt wel met onbetaalbare of onverwachte kosten.

OCMW-middelen moeten rechtvaardig besteed worden.

Als anders mee bestuurt, worden de noden van cliënten correct bepaald. Gemeenten kunnen daarvoor werken met referentiebudgetten. Met dit online instrument worden de inkomsten en uitgaven van een persoon afgewogen, op basis van breed wetenschappelijk onderzoek. Nu al biedt ons OCMW extra financiële steun, met de referentiebudgetten kan dat op een objectieve manier. Dit zal tot een kleine meerkost leiden, maar de bestaande middelen zullen vooral rechtvaardiger verdeeld worden. Vandaag werken al een 20-tal OCMW’s in Vlaanderen met referentiebudgetten

anders wil betaalbare huisvesting verspreid over het hele dorp

“Dankzij wooncoöperaties kunnen we

jonge mensen toch nog betaalbaar

laten wonen in ons dorp.”

 

 

Huren in ons dorp is peperduur
De meeste woningen in ons dorp zijn koopwoningen. De gemeente zette de voorbije legislatuur te weinig in op betaalbaar huren.

 • De helft van de huurders geeft meer dan een derde van hun inkomen uit aan huur. Dat percentage ligt hoger dan in andere gemeenten.
 • We hebben de helft minder sociale woningen dan andere gemeenten. Voor mensen met een handicap zijn er slechts 2 aangepaste woningen in sociale huur beschikbaar in het gebied van Heverlee tot Keerbergen.
 • Slechts 8 woningen van private huurders worden via sociale verhuurkantoren aangeboden.
 • In onze gemeente zijn er 2 rusthuizen, die hebben allebei dezelfde uitbater. Die instellingen zijn bijzonder duur. In Rotselaar is de basisprijs voor een maand verblijf € 1.857, in Wezemaal is dat zelfs €2.262. Dat is een stuk boven het Vlaamse gemiddelde dat op € 1.690 per maand ligt.

Nochtans zijn er levensfasen waarin huren de enige mogelijkheid is, bv. voor jongvolwassenen of alleenstaande ouders die (nog) geen eigen huis kunnen kopen. Bovendien is lenen voor een eigen woning de laatste jaren moeilijker geworden omdat banken een hoger startbedrag vragen.

Iedereen moet in ons dorp kunnen (blijven) wonen

Als anders mee bestuurt, pakken we betaalbaar wonen aan op verschillende fronten.

anders ziet wooncoöperaties als een alternatief voor traditioneel huren of kopen en vindt dat we dit als gemeente moeten ondersteunen, bijvoorbeeld door grond in erfpacht te geven.

• Onze gemeente kreeg van de Vlaamse overheid de opdracht 30 extra sociale wooneenheden aan te bieden. anders wil dat deze woningen verspreid worden over alle deelgemeentes en afgestemd op verschillende doelgroepen (gehandicapten, grote gezinnen).

anders wil private verhuurders sensibiliseren om te verhuren via sociale verhuurkantoren. Via deze formule bieden ze hun woning aan mensen met een laag inkomen aan en zijn ze – via de waarborg van het kantoor – zeker van hun inkomsten.

• anders wil dat rusthuizen betaalbaar blijven. Daarom willen we de markt graag openbreken en kijken hoe we concurrentie kunnen toelaten die de prijs naar beneden zou kunnen halen. De mogelijkheid om (deels) vanuit het OCMW een initiatief in die zin te nemen moet grondig overwogen worden.

%d bloggers liken dit: