anders omgaan met ruimte

anders omgaan met ruimte

Wat is er aan de hand?

 • Onze gemeente kent een wildgroei aan grootschalige bouwprojecten
 • Er is te weinig ruimte voor onze verenigingen
 • Het sociaal woonbeleid is een ramp
 • Er is te weinig ruimte voor ondernemers

Hoe kan dit anders?

Als anders mee bestuurt:

 • komt er alleen hoogbouw waar hoogbouw past
 • worden scholen, parochiezalen en kerken ook anders gebruikt
 • bevat elk nieuw woonproject sociale wooneenheden
 • worden lokale ondernemers ondersteund

Waarom is het belangrijk dat we anders omgaan met ruimte?

Onze landelijke gemeente is uniek: de samenvloeiing van Demer en Dijle, de verschillende Hagelandse heuvelruggen, wijngaarden en natuurgebieden (bvb. de Rekken, Demerbroeken, Beninksberg) maken ons dorp uniek. Het is belangrijk om waardevolle open ruimte te behouden en te versterken.

Als anders bestuurt, gebruiken we de ruimte beter, waardoor we letterlijk en figuurlijk meer ruimte geven aan inwoners, leefmilieu, verenigingen en bedrijven.

anders wil alleen hoogbouw waar hoogbouw past

“We laten alleen projecten toe die een

meerwaarde zijn voor ons dorp 

en de omwonenden.”

 

 

Wildgroei aan grootschalige bouwprojecten

Het gemeentebestuur voerde een verordening Wonen in Meervoud in. Projectontwikkelaars maken handig gebruik van de vele uitzonderingen in de verordening om midden in (landelijke) woonbuurten appartementencomplexen neer te poten. Dat heeft gevolgen: schaduw op buurtwoningen, parkeerproblemen, onvoldoende kinderopvang of plaatsen in de buurtschool.

Na veel protest werd de verordening bijgewerkt. Zonder een antwoord te geven op de vragen van de inwoners. Zonder de kans te grijpen om een actief beleid te voeren. De opportuniteiten van meervoudig wonen en kernversterking zijn niet benut.

We moeten het landelijk karakter van ons dorp beschermen

Als anders mee bestuurt, werken we een allesomvattende ruimtelijke toekomstvisie uit voor ons dorp:

• Niet elke buurt en elke straat is geschikt voor hoogbouw. anders wil kernversterking enkel toepassen in en vlakbij de kernen, dat lijkt ons logisch. Ook bij kernversterking houden we rekening met de omgeving. Je kan perfect hoogbouw toelaten zonder aan het karakter van een dorp of wijk te raken.

• We combineren kernversterking met  versterking van de groene open ruimte. Als meer en meer mensen op appartementen in de kern wonen, wordt deze open ruimte ook steeds belangrijker. Een dorp moet voor iedereen leefbaar zijn. Ook als je geen tuin hebt.

• Elke deelgemeente krijgt een  speelbos of speelweide, die ook goed beheerd en onderhouden worden.

• De verordening en het ruimtelijk beleid kan duurzame mobiliteit stimuleren. Projectontwikkelaars kunnen verplicht worden om hun bouwproject een aantal meter naar achter te schuiven. Dat geeft ruimte aan fiets- en voetpaden. Zo kan je ook het parkeerprobleem op site De Wit in Werchter-centrum oplossen door ruimte te geven aan kortparkeren. Onze eerste keuze is dat mensen met de fiets naar de winkel in eigen dorp gaan maar met lokaal kortparkeren trekken we ook mensen die minder mobiel zijn naar de eigen middenstand.

• anders wil voor elk project overleg met de buurt. Dat geldt zowel voor projecten voor meervoudig wonen als voor andere structurele projecten zoals de routes door ons dorp. Op dat overleg moet ook de bevoegde schepen aanwezig zijn, dat is een essentieel deel van zijn/haar functie. De verkeerssituatie in de omgeving van basisschool De Rank in Wezemaal vraagt in elk geval een grondig overlegproces.

• Grotere projecten moeten een mix aan woongelegenheden aanbieden, inclusief betaalbare appartementen en andere woonvormen zoals kangoeroewoningen.

• We laten enkel grotere projecten toe als ook de omwonenden en ons dorp er iets aan hebben. Dat kan gaan om publiek toegankelijke groene ruimte, deelwagens, winkelruimte of kantoorruimte op commercieel interessante locaties. Hier worden geen uitzonderingen meer op gemaakt. Geen plaats meer voor parkeerliften, slecht toegankelijke fietsparkings, gevaarlijke in- en uitritten en onbereikbare publieke ruimte.

anders wil scholen, parochiezalen, kerken openstellen voor andere activiteiten

“Ook de Werchterse sportverenigingen 

verdienen investeringen.

Vandaag zijn die niet eerlijk verdeeld

over de deelgemeenten.”

 

Er is te weinig ruimte voor verenigingen

Veel verenigingen hebben geen geschikte ruimte voor hun activiteiten, zoals de Turnkring Werchter, voetbalclub SK Plenke Werchter, Harmonie De Ware Vrienden… Tegelijkertijd blijven sommige ruimten onderbenut. Daarbij denken we aan schoolgebouwen, kerken, parochiezalen, die buiten de normale gebruiksmomenten ook een ontmoetingsplaats voor verenigingen zouden kunnen zijn.

We moeten de ruimte die we hebben, beter gebruiken

Als anders mee bestuurt, benutten we parochiezalen en kerk- en schoolgebouwen beter, in overleg met de gebouwbeheerders. Tegelijk is het een kans om vernieuwing van die gebouwen of terreinen meer te laten renderen.

Daarnaast vindt anders dat de gemeente haar verenigingen beter moet begeleiden in hun zoektocht naar ruimte:

• De  turnkring van Werchter is wereldtop. Dat deden ze de voorbije jaren niet dankzij maar ondanks de infrastructuur. De turnzaal van de school in Werchter is echt te klein om naast een school ook de werking van de turnkring voldoende ruimte te geven. Bovendien is het sanitair jarenlang verwaarloosd en dat ruik je gewoon. Een aantal teams is intussen al uitgeweken naar de veel betere infrastructuur van Haacht. anders pleitte 6 jaar geleden al voor een nieuw gebouw. We willen geen herhaling van het scenario van het damesvoetbal Rapide Wezemaal. Ook daar verloren we een topsportploeg door een gebrekkige infrastructuur.

• Er zijn ook  heel wat andere verenigingen zoals dansscholen die voor hun wekelijkse lessen en jaarlijkse voorstellingen naar zalen buiten de gemeente moeten gaan. anders wil voorkomen dat verenigingen vertrekken uit ons dorp door een gebrek aan ruimte.

• De huurprijzen van de sportzaal op Domein Ter Heide zijn op 3 jaar tijd met 8% gestegen. Dat is een zware dobber voor verenigingen. We willen die prijzen onder controle houden.

• Voetballen, dat doe je liefst in je eigen buurt, met je eigen vrienden. De  voetbalploegen in Werchter smeken om een uitbreiding van hun terreinen. Hun volwassen ploegen moeten vandaag zelfs tot in Herselt rijden voor hun trainingen.

anders wil dat elk nieuw woonproject sociale wooneenheden bevat

Het sociaal woonbeleid is een ramp

De statistieken van Wonen Vlaanderen liegen er niet om: eind 2007 waren er in Rotselaar 82 sociale kavels, huurwoningen of koopwoningen. Dat is een pak minder dan het Vlaams gemiddelde.

Je zou denken dat er een inhaalbeweging zou gebeuren, maar niets is minder waar: 10 jaar later zijn er nog exact 80 sociale kavels, huurwoningen of koopwoningen. We zijn er dus nog op achteruit gegaan. Vlaanderen deelt Rotselaar dan ook in bij de gemeenten die niet voldoen aan de bindende doelstellingen voor sociaal woonaanbod.

De 45 nieuwe sociale woningen die gepland zijn in het centrum van Werchter (30 stuks, tussen Walstraat en Jan Bolsstraat) en Wezemaal (15 stuks, Bergzicht) zijn een stap in de goede richting maar ruim onvoldoende.

Er is een inhaalbeweging nodig

Als anders mee bestuurt, verplichten we grote projecten om een mix van grotere en kleinere woningen aan te bieden en een minimaal aandeel sociaal woonaanbod te voorzien en op die manier onze achterstand in te halen.

anders wil lokale ondernemers ondersteunen

“En als we nu eens startende ondernemers of

ambachtsmensen ondersteunen

door ruimtes ter beschikking te stellen

voor hun activiteiten.”

 

 

Er is te weinig ruimte voor ondernemers

Buurtwinkels en lokale ondernemers trekken weg. Zelfs in de dorpskernen en op de dorpspleinen kwijnen winkels en horeca weg. Daardoor moeten we de auto nemen om te gaan winkelen buiten de kern en in andere gemeenten. Ook de landbouw in Rotselaar staat onder druk.

Veel ondernemers kunnen een duwtje in de rug gebruiken

Als anders mee bestuurt

 • stelt de gemeente een aantal ruimtes ter beschikking van startende ondernemers of ambachtsmensen om de eerste maanden door te komen, uiteraard tegen beperkte vergoeding. We denken hierbij aan een ruimte in de Mena, een parochiezaal, Sportoase…
 • bieden we de landbouw in onze gemeente extra ruimte en kansen via nieuwe formules als pluktuinen, zelfoogst en liefst nog projecten in sociale economie. We moeten meer dingen eten die in ons eigen dorp gekweekt zijn. Daardoor houden we de weg tussen het veld en ons bord kort en weten we waar ons voedsel vandaan komt. Dat is goed voor de gezondheid en het milieu.
 • kopen we als gemeente zo veel mogelijk bij lokale handelaars en landbouwers, bijvoorbeeld groenten en fruit voor onze scholen. Dat stimuleert niet alleen de lokale economie maar zorgt ook voor aanzienlijk minder transport.
%d bloggers liken dit: