anders ontmoeten

anders ontmoeten

Als anders bestuurt, ontmoeten inwoners elkaar vaker. Ons dorp is levendig en bruist. Vele buurtcomités, verenigingen, clubs en wijkgroepen houden de schwung erin. Het cultureel en sportief aanbod is groot. Toch is het niet voor iedereen even makkelijk om aan te haken: nieuwe inwoners, alleenstaanden, mensen van vreemde origine, jongeren en jonggepensioneerden dreigen naast elkaar te leven in plaats van met elkaar.

Wat is er aan de hand?

• Onze dorpspleinen zijn parkings

• Je vindt steeds minder handelaars in onze kernen

• Mensen ontmoeten is niet voor iedereen even gemakkelijk

• Verenigingen hebben het moeilijk om vrijwilligers te vinden

• Rock Werchter voelt steeds minder ‘van ons’

Hoe kan het anders?

Als anders mee bestuurt

• ontmoeten we elkaar op groene aangename dorpspleinen

• bloeit de lokale handel in onze kernen

• ontmoeten alle inwoners elkaar op vele momenten

• voelen verenigingen zich goed ondersteund

• blijft Rock Werchter ook een feest voor onze inwoners

Waarom vinden we anders ontmoeten belangrijk?

Ons dorp is aantrekkelijk en groeit. Nieuwe inwoners zijn welkom. Toch mogen Rotselaar, Wezemaal, Werchter en Heikant geen slaapdorpen worden. Een dorp blijft een dorp als je je buren kent én je regelmatig iemand ontmoet die je kent. Oude en nieuwe buren, alleenstaanden en gezinnen, jongeren en senioren. Door buren te ontmoeten voel je je veiliger en ben je gelukkiger. Elkaar ontmoeten is samen een glas drinken, de hond mee uitlaten of een buur helpen. Een babbel slaan in de dorpswinkel en op de markt. Jongeren en jonggepensioneerden komen samen op het dorpsfeest en thuiswerkers en zelfstandige ondernemers delen een werkplek in eigen dorpscentrum.

Waarom is anders ontmoeten belangrijk

“Een dorp blijft maar een dorp

als mensen elkaar ontmoeten.

Anders worden we een slaapdorp.”

 

Ons dorp is aantrekkelijk en groeit. Nieuwe inwoners zijn welkom. Toch mogen Rotselaar, Wezemaal, Werchter en Heikant geen slaapdorpen worden. Een dorp blijft een dorp als je je buren kent én je regelmatig iemand ontmoet die je kent. Oude en nieuwe buren, alleenstaanden en gezinnen, jongeren en senioren. Door buren te ontmoeten voel je je veiliger en ben je gelukkiger.

Elkaar ontmoeten is samen een glas drinken, de hond mee uitlaten of een buur helpen. Een babbel slaan in de dorpswinkel en op de markt. Jongeren en jonggepensioneerden komen samen op het dorpsfeest en thuiswerkers en zelfstandige  ondernemers delen een werkplek in eigen dorpscentrum.

anders gaat voor groene, aangename dorpspleinen.

“Elk dorpsplein heeft recht op

bomen, banken, een speeltuin en water. 

Dan ga je er graag naartoe.”

 

Onze dorpspleinen zijn parkings

Het dorp groeit snel. Veel nieuwe huizen en appartementen worden opgetrokken, maar straten, pleinen en de groene ruimte groeien niet mee. Eén blik volstaat: onze dorpspleinen zijn grijze plekken, met veel ‘steen’. Er is nauwelijks beweging. Ze nodigen niet uit om naartoe te gaan of om er te blijven hangen.

Dorpspleinen moeten ontmoetingsplekken zijn

Als anders mee bestuurt

 • worden dorpspleinen ingericht met meer zitbanken, een waterpartij en speeltuin. Het worden ontmoetingsplekken met een gezellige drukte van kinderen, jongeren, ouderen, huisdieren. Je hebt gewoon goesting om ernaartoe te gaan. Koffieke?
 • stimuleert de gemeente activiteiten op het plein. Die zorgen voor extra sfeer. Een uitgebreide uitleendienst van materiaal voor burgers en wijkcomités maakt het voor ieder makkelijk om spontane activiteiten te organiseren.
 • gebruiken we openbare gebouwen rond het plein actiever. Op elk dorpsplein is een  overdekte plek waar je kan schuilen bij een bui of een binnenactiviteit kan organiseren. Een kiosk, een schuilhut of een parochiezaal die je uitnodigt om binnen te stappen.
anders wil lokale handel stimuleren

“Waarom geen deelwerkplek in het centrum

waar thuiswerkers en zelfstandige ondernemers

samen kunnen werken?

Met een lekkere tas koffie.”

 

Steeds minder handelaars in onze kernen

Leefbare buurten en lokale kleinhandel gaan hand in hand. Weinig winkels in de buurt betekent meer autoverkeer naar winkels verderaf en meer tijdverlies voor iedereen. Maar de lokale winkelier heeft het niet onder de markt. We kopen vooral in grootwarenhuizen en ook de online verkoop groeit. Lokale handel stimuleren we niet door vlaggetjes aan de dorpsgevels te hangen. Die € 30.000 is alvast slecht besteed.

Meer winkels in ons dorp, doen ons anders bewegen, anders ontmoeten…

Als anders mee bestuurt

 • kopen burgers meer bij lokale handelaars. De gemeente beloont inwoners die – met de fiets of te voet – bij lokale winkels aankopen doen.
 • organiseert de gemeente initiatieven waar materialen worden hergebruikt en hersteld. Jongeren en ouderen ontmoeten elkaar in  repair cafés.
 • komt er centraal in het dorp een deelwerkplek, waar thuiswerkers en zelfstandige ondernemers elkaar kunnen treffen. Met een lekkere tas koffie.
 • stelt de gemeente samen met handelaars een actieplan op om de dorpskernen te herwaarderen.
 • promoot de gemeente voedsel van lokale boeren en kwekers.
anders wil ontmoetingen tussen alle inwoners stimuleren

Mensen ontmoeten is niet voor iedereen even gemakkelijk

Nieuwkomers in ons dorp zijn vaak jonge, hardwerkende tweeverdieners. Ze hebben weinig vrije tijd over. Toch willen we nieuwkomers zo snel mogelijk betrekken in ons dorpsleven. En hoewel er in ons dorp nog niet veel mensen van vreemde origine wonen (8% en het Vlaams gemiddelde is 20%), willen we ook die inwoners erbij!

70% van de inwoners van Rotselaar is tevreden met het cultuuraanbod in de gemeente. Dat is goed nieuws. Jongeren en actieve senioren willen vaker en op meer verschillende plekken naar activiteiten kunnen gaan. Waarom moet elke fuif in ons dorp er hetzelfde uitzien omdat ze moet plaatsvinden in dezelfde betonnen zaal? En hoe komen wij als jongeren te weten wat er in ons dorp gebeurt?

Iedereen moet zich amuseren

Als anders mee bestuurt

 • lokken we iedereen uit zijn kot! We dromen van een  zomerbar aan de plas waar we samen met de lokale horeca en de verenigingen een hele zomer lang genieten van het meer, ook na zonsondergang.
 • zoekt de gemeente samen met actieve senioren naar een manier om  meer activiteiten te voorzien.
 • gebruikt de gemeente het beste communicatiekanaal om onze jongeren te informeren over sportcultuur- en andere activiteiten.
 • onderneemt de gemeente actie om anderstaligen en  nieuwkomers bij het sociaal leven te betrekken. Een taalcafé in de buurt of op de school helpt anderstaligen met Nederlands.
 • kunnen burgers, buurtcomités en verenigingen  eventmateriaal ontlenen bij een uitleendienst. Tafels en stoelen maar ook banken, grasmatten, parasols, versiering om hun event op een leuke manier in te kleden. Fuiven in Sportoase De Toren krijgen elk hun eigen uniek karakter en je straatfeest of speelstraat wordt er nog leuker door.
anders wil alle verenigingen actief ondersteunen

Verenigingen hebben het moeilijk om vrijwilligers te vinden

Vele vrijwilligers zorgen in Rotselaar voor een sterk en divers verenigingsleven. Maar ze worden niet genoeg ondersteund. ‘Je moet je geld maar bij elkaar werken op Rock Werchter’ is het uitgangspunt. Het verenigingsleven verandert. Klassieke verenigingen vinden moeilijk vrijwilligers en hun bestuursleden verouderen. De vlotte werking van een vereniging staat onder druk, omdat de gemeente hen veel administratie oplegt en ze meer en meer centen moet afstaan aan de organisatie van Rock Werchter.

Het verenigingsleven verdient steun

Als anders mee bestuurt

 • zoeken we samen naar een manier om het  aanvragen van subsidies en andere administratie makkelijker te maken.
 • ondersteunt de gemeente verenigingen praktisch en financieel.
 • moedigen we verenigingen aan om samen te werken en zo efficiënt gebruik te maken van gebouwen en materialen.
 • ondersteunt de gemeente de jeugdbewegingen. Zo kunnen ze aanwezig blijven in de vier deelgemeenten.
 • waarderen we inzet van vrijwilligers en ondersteunen we de kwaliteit van de verenigingen. Opleidingen voor bestuurders, trainers, leiding en jeugdanimatoren maken hen sterker.
 • helpen we de verenigingen om meer  mensen van vreemde origine te bereiken en om ook leden met bijzondere noden te kunnen opnemen in hun werking.
anders wil dat Rock Werchter een feest blijft voor onze inwoners

Rock Werchter voelt steeds minder ‘van ons’.

Omwonenden en verenigingen werden veel te weinig betrokken bij de opmaak en de evaluatie van het masterplan voor Rock Werchter. Rock Werchter verliest zo voor ons dorp een deel van zijn charme en zijn waarde.

Elk jaar is er een unieke kans voor de verenigingen om hun organisatietalent te tonen en centen te verdienen tijdens het festival. De gemeente en organisator van het festival eisen echter elk jaar een groter deel van de inkomsten. Ook de regels worden elk jaar strenger en brengen extra werk met zich mee. Middenstanders verliezen vier weekends hun inkomsten. Ze moeten bovendien smeken om hekken te krijgen om hun zaak te beschermen.

Rock Werchter ís nochtans van ons.

Rock Werchter is een succesverhaal. Vanaf het eerste rock & blues festivalletje in 1975 tot het mega feest van vandaag. Het moet ook in de toekomst een feest blijven waar iedereen de vruchten van plukt. Geef de festivalgangers hun plezier, hou de lasten voor omwonenden draaglijk en geef de verenigingen in onze gemeente de kans om hun kas te spijzen.

Als anders mee bestuurt

 • maakt de gemeente samen met de verenigingen werk van een nieuw Masterplan voor het festival. De gemeente kijkt mee toe dat verenigingen loon naar werken krijgen.
 • bespreken en evalueren omwonenden samen het Masterplan. Burgers worden tijdig en duidelijk verwittigd van wat er gaat gebeuren.
 • zorgen verenigingen mee voor een sterke uitbating van de zones buiten de wei. Sfeer en ambiance verzekerd.
 • compenseren de gemeente en de festivalorganisator het inkomensverlies van de lokale handelaars of laten ze mee profiteren van het festival.
 • plaatst de gemeente meer hekken tegen afval en wildplassers in het centrum van Werchter.
%d bloggers liken dit: