anders bewegen

Als anders mee bestuurt, bewegen we anders.

Ons groen dorp wordt een veilig fietsdorp met vlotte verbindingen en verkeersarme woonwijken. Om daar te geraken moeten  we dringend een aantal uitdagingen aangaan.

Wat is er aan de hand?

 • 59% meer fietsers raakten betrokken in een ongeval
 • 4 op 10 inwoners vinden dat onze fietspaden er slecht bijliggen
 • In het donker fietsen in ons dorp is levensgevaarlijk
 • Ouders durven hun kinderen niet met de fiets naar school te sturen
 • We fietsen te weinig naar school, het werk en de winkel. In het weekend gebruiken we de fiets voor een ontspannend tochtje maar daarbuiten laten we de twee- of driewieler te vaak op stal
 • Ons dorp wordt overspoeld door auto’s
 • Het station in Wezemaal ligt er verwaarloosd bij

Hoe kan dit anders?

Als anders mee bestuurt

 • daalt het aantal fietsongevallen drastisch
 • investeren we in veilige fietspaden
 • gaan de lichten ’s nachts terug aan
 • meer kinderen met de fiets naar school
 • belonen we fietsen
 • maken we sluipverkeer minder aantrekkelijk
 • investeren we in de stationsomgeving
 • stimuleren we vernieuwende mobiliteit
Waarom is het belangrijk dat we anders bewegen?

“Fietsen is de beste oplossing

voor de files, voor het milieu

en voor een gezond en sociaal leven.”

 

anders wil van ons dorp een echte fietsgemeente maken. Het is onze droom dat we met z’n allen meer de fiets nemen. Voor kleine verplaatsingen naar de winkel, naar activiteiten van onze verenigingen, naar vrienden, naar school en naar het station.

Fietsen is de beste oplossing voor files, voor het milieu en voor een gezond en sociaal leven. Om mensen
te overtuigen om de fiets te nemen, moet er wel nog heel wat gebeuren op het vlak van veiligheid en
infrastructuur in ons dorp.

We dromen ook van minder files en meer openbaar vervoer zodat we vlot in en uit ons dorp kunnen bewegen zonder kostbare tijd te verliezen.

We hebben nood aan een doordacht mobiliteitsbeleid in onze gemeente. En anders zou anders niet
zijn, als we hiervoor al niet een aantal oplossingen hadden bedacht.

 

anders wil dat het aantal fietsongevallen drastisch daalt

“Verkeersveiligheid is voor ons heel belangrijk

en wij vinden dat het verkeersbeleid in onze gemeente

anders en beter moet.”

 

De voorbije jaren steeg het aantal fietsongevallen met meer dan de helft.

Dat blijkt uit nationale ongevallenstatistieken. In de rest van Vlaanderen is er ook een toename maar die ligt veel lager. We hebben het de voorbije jaren dus niet goed gedaan. Ter info: het is ook niet zo dat we opvallend meer fietsers hebben in ons dorp, dat blijkt uit een Vlaamse enquête.

2007-2012 (6 jaar): 65 fietsers betrokken bij een ongeval (gemiddeld 10,8 per jaar)
2013-2017 (5 jaar): 86 fietsers betrokken bij een ongeval (gemiddeld 17,2 per jaar)

Er is nood aan een samenhangend verkeersbeleid

Als anders mee bestuurt, wordt het verkeersbeleid in onze gemeente anders en beter aangepakt. In 1 plan voor alle deelgemeenten.

 • In samenspraak met de omliggende gemeenten en de Vlaamse overheid
 • Met voldoende middelen om problemen aan te pakken
 • Met acties verspreid over de volledige bestuursperiode

 

Tegen 2024 moet het aantal mensen dat het veilig vindt om te fietsen in ons dorp met de helft gestegen zijn en
moet het aantal ongevallen met de helft gedaald zijn.

anders wil investeren in veilige fiets- en voetpaden

4 op de 10 inwoners vinden dat onze fietspaden er slecht bij liggen

Dat blijkt uit de Vlaamse gemeentemonitor. In de rest van Vlaanderen zijn mensen veel positiever over de fiets- en voetpaden (maar 3/10 is ontevreden).

De beperkte verbeteringen die er de afgelopen legislatuur gebeurden zijn voornamelijk het resultaat van werken van de Vlaamse overheid of heraanleg na rioleringswerken. Aan dit tempo duurt het nog 100 jaar voor Rotselaar echt fietsveilig wordt.

Fietsstraten zijn slechts een eerste stap naar een veiliger fietsverkeer

Als anders mee bestuurt, maken we een plan om fietspaden beter aan te leggen, betere markeringen aan te brengen met fluorescerende stroken en kruispunten altijd te verlichten. Daarbij moet de gemeente het Vademecum Fietsvoorzieningen nauwgezet opvolgen. Meer nog, bij de aanleg van nieuwe fietspaden of de heraanleg van fietsvoorzieningen moet de gemeente nu al aandacht hebben voor de stijgende populariteit van elektrische fietsen en snellere speed pedelecs. Die vereisen bredere fietspaden en ruimere bochten dan momenteel standaard worden voorzien.

 

“Voor ons is een fietsstraat

een straat waar auto’s de nodige afstand

en snelheidsbeperkingen respecteren.

Elke straat mag dus een fietsstraat zijn.

Fietssuggestiestroken zijn positief en helpen fietsers hun plek in de straat te geven maar ze moeten wel onderhouden worden.

Fietsstraten zijn een stap in de goede richting. anders streeft naar een aaneengesloten netwerk van veilige fietsverbindingen op die plaatsen waar het echt nodig is. We willen dat deze straten ook nauwlettend in het oog gehouden worden door de politie zodat overtreders aangesproken kunnen worden. Maar wij gaan graag nog een stap verder. Voor ons is een fietsstraat een straat waar elke fietser veilig kan fietsen en waar auto’s de nodige afstand en snelheidsbeperkingen respecteren. Voor ons mag elke straat dus een fietsstraat zijn. En dat we de fietsers op de grote verbindingswegen niet in het midden van de straat laten fietsen is nogal logisch. Maar daar moet wel een breed, goed onderhouden, verlicht en verhoogd fietspad aanwezig zijn, liefst met een groene strook afgeschermd van de rijweg.

Ook veilige en verlichte oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers op de grote verbindingswegen zijn
voor ons een prioriteit:

 • duidelijk verlicht en op voorhand aangegeven
 • met duidelijke markering op weg
 • met oprijdrempels op de juiste plaats
 • al dan niet met bijhorende snelheidsvertragende maatregelen (drempels)

 

anders wil dat de lichten ’s nachts terug aan gaan

In het donker fietsen in ons dorp is levensgevaarlijk

De gemeente besliste in 2016 om de straatverlichting te doven tussen middernacht en 5 uur ‘s morgens. Hiermee zouden we 70.000€ kosten en 92 ton CO2 uitstoot besparen. Dit werd ondertussen bijgestuurd en nu blijven de lichten alleen in de week uit, maar dan tot 6u ’s morgens.

Het is allesbehalve aangenaam om te fietsen in een pikdonker dorp waar de fietspaden er ook nog eens bijzonder slecht bij liggen. Heel wat inwoners kiezen ondertussen niet meer voor de fiets om naar activiteiten in ons dorp te gaan die tot na middernacht duren.

Bovendien blijkt uit de jaarrekeningen dat er in praktijk nauwelijks geld werd bespaard met deze maatregel.
Over de besparing van CO2 kregen we geen enkele rapportering. Maar de CO2 die we besparen met het doven van de straatverlichting, weegt niet op tegen de CO2 van meer auto’s en het onveiligheidsgevoel van onze fietsers.

De veiligheid van fietsers gaat voor.

Als anders mee bestuurt, kan je in onze gemeente zonder zorgen rondfietsen, ook ’s nachts. Om dat te realiseren moeten we meedenken met de fietsers en niet besparen op hun veiligheid.

Daarom wil anders de straatverlichting ’s nachts terug aan. Zolang er onvoldoende is geïnvesteerd in slimme verlichting (die aanspringt als er iemand langsrijdt), permanente verlichting op kruispunten, degelijke voet- en fietspaden en voldoende fluorescerende markeringen, laten wij de lampen terug branden.

 

anders wil dat zo veel mogelijk kinderen naar school fietsen

“Ik wil veilig naar school fietsen.

Zonder ongevallen.”

 

 

Ouders durven hun kinderen niet met de fiets naar school te sturen

Vandaag worden heel wat kinderen aan onze scholen afgezet met de wagen. Jammer maar wij begrijpen dat.

Ondanks de recente verbeteringen aan de gemeenteschool in Rotselaar-Centrum en de Heikant (na jarenlang aandringen van de ouderraad) zijn heel veel andere schoolomgevingen in ons dorp en de routes ernaartoe niet veilig genoeg voor die jonge fietsers.

Het is zover gekomen dat het Montfortcollege aan de Aarschotsesteenweg zelf geïnvesteerd heeft in een veilig
pad voor de school. Ook een pluim trouwens voor alle gemachtigde opzichters die elke dag onze kinderen
veilig helpen oversteken aan de scholen. Zeker als je weet dat zij regelmatig gehaaste, zelfs agressieve
automobilisten moeten trotseren.

Oskar, een 8-jarige jongen uit Wezemaal berekende voor ons hoeveel CO2-uitstoot we zouden besparen als
alle kinderen van zijn school met de fiets zouden komen.

 

 

 

Veilige schoolomgevingen, een prioriteit

Als anders mee bestuurt, maken we de droom van Oskar waar. Wij willen meer kinderen naar school zien fietsen, maar alleen als dat veilig kan natuurlijk. Daarvoor zijn heel concreet deze maatregelen nodig:

 • De Klinker in Rotselaar: herinrichting van de zone voor de school, druk wegnemen op de Torenstraat, opwaardering uitgangen Sint-Pieterstraat en Sint-Antoniusstraat en kruispunt Mena aanpakken.
 • De Rank in Wezemaal: fietspaden verbreden en verbeteren, foutparkeerders aanpakken, achteruitgang mogelijk maken, Aarschotsesteenweg veiliger maken.
 • De Kameleon (Den Drempel) in Werchter: sluipverkeer Sint-Jansstraat aanpakken, duidelijke afbakening loop- en fietstrajecten en de komende jaren tijdens de bouw van de kleuterschool geen werfverkeer aan het begin en het einde van de schooldag.
 • Het Nest in Wezemaal: aangekochte ruimte gebruiken om omgeving verkeersveiliger te maken, tijdelijke herinrichting van de straat aan begin en einde van een schooldag.
 • Basisschool Heikant: dankzij het oudercomité heeft Heikant sinds september ’18 een veiligere school omgeving. Een aangepaste en afgesloten wachtzone aan de uitgang van de kleuterschool is nu een volgende stap.
 • De Straal in Rotselaar: de herinrichting van de Kapelstraat is een goede stap, wat nog mankeert zijn brede voetpaden voor kinderen en buggy’s van de school naar het Stekelbees-gebouw
 • Montfortcollege in Rotselaar: fietspad langs beide kanten van de Aarschotsesteenweg is absoluut noodzakelijk.

 

 • Alle scholen: anders pleit al langer voor meer inzet van politieagenten aan de scholen, ter ondersteuning van de gemachtigd opzichters.

Deze maatregelen nemen we niet over een nacht ijs. We gaan met de betrokken scholen, leerkrachten,
directies, politie, ouders én kinderen in overleg en leggen de engagementen vast in een schoolvervoerplan dat
we jaarlijks evalueren.

“Ouders durven hun kinderen niet met de fiets naar school te sturen. Veilige schoolomgevingen zijn een prioriteit.”

anders wil fietsen aanmoedigen en belonen

We fietsen te weinig naar school, het werk en de winkel

Niet alleen onze kinderen fietsen te weinig, we nemen allemaal te vaak de auto. We hadden het al uitgebreid over de verschillende oorzaken en bijhorende oplossingen. Maar ook campagnes zoals ‘met belgerinkel naar de winkel’ om fietsen naar de middenstand te stimuleren werden geschrapt en niet vervangen door iets anders.

Tijdens de festivals in ons dorp zie je plots tal van inwoners (noodgedwongen) naar hun fiets grijpen om zich te verplaatsen. Dat is altijd een enorm gezellige bedoening. Vreemd genoeg inspireren die dagen ons onvoldoende om ook doorheen het jaar voor de fiets te kiezen.

4 dagen per jaar zijn wij wereldkampioen fietsen, dat zijn er dus nog 361 te gaan

We kunnen het, maar we hebben nog een duwtje nodig. Als anders mee bestuurt, stimuleren we fietsen in ons dorp.

We voeren gemeentelijke fietscontracten in. Dat zijn overeenkomsten met scholen, verenigingen, middenstand, en eigen personeel waarin we mensen belonen om met de fiets te komen.

 • Gemeentepersoneel kan goedkoop een ‘bedrijfsfiets’ kopen of huren.
 • En waarom dagen we onze jeugd niet wat uit? De jeugdvereniging die de meeste fietsende leden heeft, krijgt een gratis vieruurtje. Hetzelfde is mogelijk voor de Rotselaarse scholen.
 • Met de fiets naar de bakker? Dan krijg je een gratis koffiekoek. Samen met de lokale handelaars zetten we een programma op en de gemeente neemt het grootste deel van de kost op zich.

Iets krijgen om met de fiets te komen, is dat er niet wat over? Neen, absoluut niet. Zo’n idee past in het
klimaatplan voor de gemeente en daar zijn dus wel degelijk centen voor.

anders wil sluipverkeer minder aantrekkelijk maken

“Autoverkeer moet zich aanpassen

aan de zwakke weggebruiker

en niet omgekeerd.”

 

Ons dorp wordt overspoeld door auto’s

In ons dorp is sluipverkeer al jaren een echt probleem. En we staan meer en meer in de file in ons dorp. Dat is deels te verklaren door onze ligging, onze groeiende bevolking maar ook door een slechte verkeersinrichting en een gebrek aan visie van de gemeente en de Vlaamse overheid.

Heel wat grote verbindingsstraten in ons dorp slikken veel verkeer. Teveel verkeer. Gevolg: mensen nemen een binnenweg en rijden woonwijken in. Woonwijken worden doorrijstraten en inwoners daar staan in file van aan hun voordeur tot ze de wijk uit zijn. Een greep uit de ‘probleemgebieden’:

Sluipverkeer veroorzaakt – vooral door onaangepast rijgedrag – niet alleen ongevallen, het zorgt ook voor een onveilig gevoel voor fietsers en bewoners in onze woonwijken. Tijd om daar iets aan te doen!

Snelheidsremmers, snelheidscontroles, filterlichten …

Als anders mee bestuurt, maken we sluipverkeer minder aantrekkelijk en geven we ons dorp meer ademruimte. De straat is van iedereen en we geloven dus niet in het afsluiten van bepaalde routes. Daarmee straffen we immers ook onze eigen inwoners.

We vinden wel dat autoverkeer zich altijd moet aanpassen aan de zwakke weggebruikers en dat snelheidsbeperkingen gerespecteerd en afgedwongen moeten worden. Met ingrepen die bestuurders verplichten om trager te rijden zoals snelheidsremmers, fietsstraten, politiecontroles en sensibilisering.

Op de grote invalswegen naar ons dorp moeten we de instroom van verkeer in de spitsuren beter controleren, bijvoorbeeld met filterlichten die maar zoveel auto’s doorlaten als de route op dat moment aankan. Zo krijgen we meer ademruimte in het verkeer in ons dorp waardoor onze schoolomgevingen veiliger worden en onze inwoners zich vlotter kunnen verplaatsen binnen ons dorp. We willen geen doorstroomgemeente zijn maar een veilige gemeente.

Voor de ronduit dramatische situatie aan de brug in Werchter kan volgens ons alleen een rond punt voor vlot en veilig verkeer zorgen. Deze piste is destijds te weinig onderzocht. Ook voor het kruispunt aan de Mena dromen wij al jaren van een rond punt.

anders wil investeren in de stationsomgeving in Wezemaal

Het station van Wezemaal ligt er verwaarloosd bij

Het station in Wezemaal is een geweldige troef voor het verkeersbeleid in ons dorp en verdient meer aandacht
dan het vandaag krijgt. Het station en zijn omgeving kennen een aantal tekortkomingen die anders dringend
wil oplossen:

 • Minder mobiele mensen hebben het heel moeilijk om op en van de trein te stappen door de hoge drempels.
 • Er is te weinig (overdekte) parking voor fietsen en auto’s.
 • Door een slechte inrichting sta je er heel vaak lang voor de slagboom, wat zorgt voor veel oponthoud en reizigers die hun trein missen, zelfs als ze 5 minuten voor vertrek arriveren.

 

Er is de laatste jaren heel weinig geïnvesteerd aan het station, onder het mom van een mogelijke verhuis naar de Stationsstraat in Rotselaar. Naast het feit dat we dat geen goed idee vinden, willen we vooral transparantie over de toekomst van het station. En in afwachting van een finale beslissing mag de tijd er niet stil blijven staan.

 

 

Reizen met de treinen moet aantrekkelijk zijn

Als anders mee bestuurt, houden we het station in Wezemaal, met minstens evenveel treinen als er nu stoppen. Daarnaast willen wij de komende 5 à 10 jaar samen met de NMBS de volgende investeringen realiseren:

 • Lockers voor fietshelmen
 • Overdekte parkeerplaatsen voor fietsen
 • Parking voor wagens vlakbij de fietstunnel die de NMBS gaat bouwen (via een grondruil met de verder gelegen parking naast Kind & Gezin)
 • Verlenging van het perron richting Leuven zodat de trein voorbij het kruispunt kan stoppen en de slagboom sneller open kan
 • Een extra ticketautomaat op perron 1
 • Een fietspunt van Velo vzw voor het onderhoud en verwijderen van weesfietsen

De gemeente mag zich niet verstoppen achter bevoegdheidsconflicten met de NMBS. Voor ons telt het comfort en de veiligheid van de reiziger. We vinden het dan ook geen probleem dat de gemeente iets meer zou investeren dan ze strikt verplicht is. Concreet zou ze bijvoorbeeld gronden ter beschikking kunnen stellen om investeringen vanuit de NMBS mogelijk te maken.

 

Meer argumenten over het al dan niet verplaatsen station

anders wil vernieuwende mobiliteit stimuleren

“Delen is het nieuwe hebben.

Ook op het vlak van mobiliteit.”

 

 

Deelfietsen, deelauto’s,

Als anders mee bestuurt, hoeft niet iedereen zijn eigen auto of fiets te kopen. Delen is het nieuwe hebben. Ook op vlak van mobiliteit. De voorbije jaren zijn er – vooral in de steden – heel wat vernieuwende en inspirerende projecten opgestart waarbij mensen hun verplaatsingen anders organiseren.

Het openbaar vervoer is het meest klassieke voorbeeld van gedeelde mobiliteit. In plaats van een auto te kopen om van A naar B te rijden, koop je een plaatsje op de trein of bus. Minder voor de hand liggende voorbeelden zijn minstens even interessant. Waarom geen fietsdeelsysteem opzetten zoals ‘Op Wielekes’ in Herent, waarbij jonge gezinnen een kinderfiets kunnen huren. Naarmate je kind groeit, huur je een andere fiets. Het is méér dan enkel een fietsverhuur, maar ook een ontmoetingsplek of een mogelijkheid om jong en oud fietsherstel aan te leren. Dat kan perfect in samenwerking met de lokale fietsenmakers.

Maar ook auto’s kan je delen. Er zijn tal van inspirerende voorbeelden en mogelijke partnerschappen in gemeenten rondom ons. Een deelauto heeft het potentieel om 16 wagens van de straat te halen. We bekijken waar de gemeente een of meerdere parkeerplaatsen ter beschikking kan stellen van Cambio of een andere speler. De gemeente kan ook haar eigen wagenpark ten dienste stellen van autodelers op het moment dat de wagens niet gebruikt worden. Andere gemeenten doen het ook, dus waar wachten we op?