Extra directie voor gemeentescholen Rotselaar en Werchter

Als oppositiepartij is het niet altijd makkelijk om veel concrete dingen te realiseren, temeer daar het huidige bestuur van CD&V en Open VLD de gewoonte heeft om veel te beslissen in haar eigen, kleine groepje. Toch zijn we er met anders al herhaaldelijk in geslaagd om het verschil te maken. Een aantal voorbeelden: Verbouwingen aan gemeenteschool Werchter worden plots wel prioriteit. De schoolgebouwen in Werchter zijn jarenlang verwaarloosd. De anders-fractie pleitte al enige tijd voor meer investeringen in schoolgebouwen (renovatie en capaciteit) maar werd dat werd door het gemeentebestuur steeds weggewuifd.

In de lente van 2016 dwongen onze raadsleden Jeroen en Ingrid een plaatsbezoek af in de school en communiceerden erover in de media. Bijna tegelijkertijd kwam ook de schoolinspectie met een vernietigend rapport op de proppen. Het gemeentebestuur lijkt nu te plooien en zou nu toch investeren in de Werchterse schoolgebouwen. Hopelijk beperken ze zich niet to oplapwerk maar pakken ze de problemen grondig aan.
Extra directie voor gemeentescholen Rotselaar en Werchter. Op 22 oktober deed Jeroen Janssens een gedetailleerd voorstel aan schepen Jacobs. In een uitgebreide mail deed hij nauwgezet uit de doeken dat de gemeentescholen van Rotselaar en Werchter, die tot op de dag van vandaag 1 geheel zijn, er baat bij zouden hebben om zich administratief op te splitsen.

Jeroen Janssen heeft 2 jaar lang als woordvoerder op het cabinet van de Vlaamse minister van Onderwijs gewerkt en kent dus wel een en ander van onderwijsregelgeving. Voordeel van die operatie is dat de beide scholen samen aan omkadering winnen, omkadering die wordt betaald door de Vlaamse overheid en dus geen cent kost aan de gemeente.

Het zou da in het bijzonder gaan om een extra directie-ambt, waardoor de gemeentescholen van Rotselaar en Werchter elk een eigen directie zouden krijgen, iets waar de ouders, de kinderen en de schoolteams echt wel nood aan hebben. Na heel wat wachten ging schepen Jacobs uiteindelijk toch met het advies van Jeroen aan de slag.

Vanaf 1 september splitsen beide scholen en krijgen ze elk een eigen directive, zonder dat dit de gemeente iets kost. Jeroen is wel op zijn hoede. In de eerste Jaren win je meteen een extra directie en een stuk ondersteuning maar kan het wel zijn dat je iets minder leerkrachturen krijgt. Daar moeten we misschien enkele jaren bijspringen. Maar die inspanning is een stuk kleiner dan de winst van het bijkomende directie-ambt. anders maakte hier een verschil. “Het is moeilijk te begrijpen dat we die operatie jaren gelden al niet hebben doorgevoerd.”, aldus Jeroen. “We hebben echt nood aan meer onderwijsexpertise in het gemeentehuis.”

Author: andersrotselaar

Share This Post On

Geef een reactie